Fredrik byggleder upprustningen av Söderströmsbron

MyVi agerar byggledare i uppdraget att upprusta Söderströmsbron i Stockholm åt SL. Bron sammanbinder Gamla stan med Slussen och är liksom getingmidjans tågtrafik för Trafikverket, huvudpulsådern för all tunnelbanetrafik i Stockholm. Arbetet med att byta ut bron beräknas pågå fram till och med 2019. Läs mer om uppdraget

Söderströmsbron - brobygge

Söderströmsbron – brobygge

027

Söderströmsbron