Förstärkning

Nu har vi fått förstärkning i form av Kjell Bennersand och Bo Jansson som kommer in som timanställda efter pensionering från Trafikverket respektive ÅF. Kjell kommer att arbeta med el-besiktningar järnväg, byggplatsuppföljning järnväg och Bo kommer att arbeta med järnvägsprojekt och entreprenad besiktningar.