Förlängt ramavtal gällande Specialister Trafikstyrningssystem jvg

Trafikverket har förlängt vårt ramavtal gällande ”Specialister trafikstyrningssystem järnväg” ett år och är därmed giltigt t.o.m. 2020-06-30.