Certifierad projektledare

Karin Hansson har tillsammans med några kollegor på Viati genomfört Prince 2 projektledarkurs med efterföljande certifiering.