Hem /
QGIS – digitalisering och redigering av karta

QGIS – digitalisering och redigering av karta

Kundens behov

Göteborgs Stad utvecklar sin renhållningskarta för att den ska bli mer detaljerad och därmed kunna användas för att bland annat beräkna volymer.

Uppdraget och MyVis bidrag

På uppdrag av Stadsmiljöförvaltningen har vi en grupp resurser som digitaliserar och redigerar den nuvarande renhållningskartan för att den ska bli mer detaljrik och noggrannare i sitt utförande. Detta arbete utförs med hjälp av QGIS. Uppgiften är att digitalisera och attributsätta samtliga hårdgjorda ytor inom uppdragsgivarens ansvarsområde. Framför allt attributsättningen har utvecklats mycket och specificerats mer och mer under arbetets gång. Uppdraget har också utvidgats genom att vi också digitaliserat andra objekt i kartan, som sittplatser, betonghinder och annat.

Dela