Hem /
Projektledare och samordningsansvarig för ”Tillsammans för tåg i tid”

Projektledare och samordningsansvarig för ”Tillsammans för tåg i tid”

Kundens behov

Trafikverket är i behov av en projektledare och samordningsansvarig för att driva projektet Tillsammans för tåg i tid (TTT). Uppdraget för Tillsammans för tåg i tid (TTT) är att säkerställa att järnvägsbranschen arbetar för att öka förtroendet för järnvägen och att punktligheten motsvarar resenärers och godstransportköpares behov. TTT handlar om att, gemensamt i branschen, systematiskt och långsiktigt förbättra punktligheten i järnvägstrafiken. Arbetet bedrivs gemensamt av järnvägsbranschens aktörer och är organiserat utifrån nio effektområden som har störst påverkan på punktligheten.

Uppdraget och MyVis bidrag

MyVi bidrar som projektledare och samordningsansvarig för TTT vilket innebär att vara strategiskt ansvarig för leveranser och arbetsgrupper i samarbetet.

Dela