Hem /
Ajourhållning BIS

Ajourhållning BIS

Kundens utmaning

Kunden behöver hålla BIS (Baninformationssystemet) som är en databas för lagring av järnvägsdata bestående av nät och företeelser ständigt uppdaterat. Efter varje utförd åtgärd, vare sig det är ett investeringsprojekt eller en underhållsåtgärd måste BIS ajourhållas.

Uppdraget och MyVis bidrag

MyVi bidrar genom att i ett funktionsåtagande utföra ajourhållning av företeelser i BIS på både statligt och ickestatligt järnvägsnät. MyVi hanterar även dataavvikelser och kvalitetsrättningar. Vid behov hjälper MyVi till med framtagande av anläggningsdata för underlag i större anläggningsprojekt.

Dela