Årlig repetitionsutbildning TTJ genomförd

Nu har ett gäng varit iväg på den årliga repetitionsutbildningen TTJ (Trafikbestämmelser för järnväg) för följande kompetenser: Tillsyningsman, Skydds och säkerhetsledare samt Skydds och säkerhetsplanerar.