Rekrytering av erfaren järnvägskonsult

Vi har lyckats rekrytera Roland Brebäck. Roland har lång erfarenhet av järnvägsbranschen. Han började redan på nittiotalet på dåvarande Banverkets signalavdelning och har sedan arbetat som arbetsledare i beredskap, snö och joursamordnare, platsansvarig i Hagalund...

Förstärkning

Nu har vi fått förstärkning i form av Kjell Bennersand och Bo Jansson som kommer in som timanställda efter pensionering från Trafikverket respektive ÅF. Kjell kommer att arbeta med el-besiktningar järnväg, byggplatsuppföljning järnväg och Bo kommer att arbeta med...