Vägdata utbyter erfarenheter och kunskap

Våra konsulter som är specialiserade på vägdata sitter vanligtvis spridda över hela landet. För att få en helhetsbild över alla gruppers arbete och för att dra lärdom av varandra genomförde de en heldag med workshops och studiebesök vid projektet E45 Lilla Bommen –...

Förlängda avtal med Trafikverket

Vi har fått fler förlängda avtal, nu är det Anna Gullnäs och Gabriella Blomqvist som fått förnyat förtroende från Trafikverket genom en förlängning av deras pågående uppdrag som gäller Ajourhållare vägdata, specialärenden. Uppdragen förlängs t.o.m...