MyVi har säkrat ett uppdrag med Trafikverket

Vi är glada att ha tagit hem uppdraget avseende konsulttjänster Vägdataproduktion – mottagning, beredning och registrering (Ajourhållning av NVDB) med Trafikverket. Uppdraget är på knappa 10 heltidsresurser och sträcker sig t.o.m. 2018-10-30 med option på...