Uppdrag inom Indatamottagning Järnvägsdata

MyVi har vunnit en upphandling avseende Indatamottagning Järnvägsdata som Trafikverket haft. Uppdraget sträcker sig 2 år med optioner på 1 + 1 år. Uppdraget innehåller både åtagande delar och resurstillsättning. Totalt uppskattar vi att vi kommer ha 10 till 15...