Vi på MyVi vill ständigt utvecklas och söker ständigt nya områden genom att hålla oss i framkant. Just nu är vi verksamma inom följande områden:

Besiktning
I området besiktning ingår underhålls-, säkerhets och entreprenadbesiktning.

Informationshantering
I området informationshantering arbetar vi inom Geografiska informationssystem (GIS), vägdata, järnvägsdata, indatastöd, datasamordning samt CAD och ritningshantering.

Teknikstöd

Projekt- och byggledning

Verksamhetsutveckling
I området verksamhetsutveckling arbetar vi främst inom expertstöd och projektledning