Vi på MyVi vill ständigt utvecklas och söker ständigt nya områden genom att hålla oss i framkant. Just nu är vi verksamma inom följande områden:

Teknik- och verksamhetsstöd Våra erfarna konsulter kan bidra vid planering och projektering av ny anläggning, vår stora styrka ligger inom drift- och underhåll, tillståndsbedömning och åtgärdsförslag som bidrar till ökad livslängd för anläggningen. Vi är expertanvändare av underhållssystem och kan leda arbetet vid utveckling av befintliga eller nya system.Vi arbetar även inom expertstöd och projektledning. Projekt- och byggledning  Vi har erfarna konsulter inom anläggningsområdet med huvudsaklig inriktning på väg och järnväg. Vi verkar inom både nybyggnation och underhåll och har gedigen sakkunskap och teknisk kompetens både som generalister och inom specifika teknikområden. Informationshantering I området informationshantering arbetar vi inom Geografiska informationssystem (GIS), vägdata, järnvägsdata, indatastöd, datasamordning samt CAD och ritningshantering. Besiktning I området besiktning ingår underhålls-, säkerhets och entreprenadbesiktning. BANA/EL/SIGNAL Vi har tekniker med lång erfarenhet av både nybyggnation, underhåll samt besiktningsentreprenader inom teknikgrenarna bana, el och signal. Infrastruktur Vi är specialiserade på samtliga delar inom järnvägsområdet som har med infrastrukturen att göra. Det innebär att MyVi tillhandahåller kostnadseffektiva helhetslösningar och vänder sig till dig som hellre vill ägna dig åt ditt företags kärnverksamhet än åt tidskrävande och krånglig byråkrati.