MARKNADENS ATTRAKTIVASTE MODELL

Modellen bygger på att våra konsulters tid är viktigast – de kan fokusera på att göra ett bra jobb medan andra på MyVi hanterar resten, allt ifrån försäljning till administration.

80

20

Motorn i MyVi är 80/20 modellen. Den bygger på att 80% av allt våra konsulter fakturerar går oavkortat till dem personligen. Resterade 20% tillfaller bolaget som täckningsbidrag och vinstutdelning. Dessa 20% täcker bland annat säljstöd, administration, avtal, utbildningsverktyg och presentationsmaterial.

VÅRA BYGGSTENAR

Entreprenörskap
Vi värdesätter och tror på våra medarbetares eget engagemang för att utveckla såväl sig själv som konsult, som marknad, kunder, uppdrag och affärsmodell.
Medarbetarfrihet
Vi når bäst våra uppsatta mål om våra medarbetare får känna medarbetarfrihet. Konsulterna ansvarar själva för sina uppdrag och känner trygghet i sitt agerande gentemot kund vilket vi anser är en viktig nyckel för att nå kvalitet i allt vi gör. Utifrån detta har vi byggt 80/20-modellen som i korthet går ut på att man ska känna friheten som en egen företagare samtidigt som man har tryggheten som fast anställd.
Flexibiltet
Styrkan sitter i att följa utvecklingen på marknaden för att skapa attraktiva resurser på marknaden.

TILLVÄXT OCH DELÄGARSKAP

MyVi har haft en stark tillväxt sedan företaget bildades 2012 och omsatte det senaste räkenskapsåret 2016/2017 70 miljoner kronor och har en vinstmarginal på mellan 10-15 procent de senaste åren trots marknadsledande löner. Tack vare att vi har konsultbranschens lägsta overheadkostnader är detta möjligt. Vi har exempelvis endast 4 deltidsoverhead på 65 medarbetare och dessutom många projektanställda och underkonsulter. MyVi:s framgång bygger på att våra medarbetare känner sig delaktiga och engagerade i bolaget och alla medarbetare erbjuds delägarskap. MyVi ägs således till 100% av våra medarbetare som också är verksamma inom företaget. Ägarskap är viktigt för att skapa rätt motivation och kan bli en betydande inkomstkälla utöver lönen. Den egentliga andelen av våra konsulters personliga arvoden är därför högre än 80 %.

KONCERNEN

MyVi ingår i Viati-koncernen. MyVi är ett resultat av samarbete mellan Viati och Myckelby infrateknik AB. MyVi har i dagsläget kontor i Luleå, Borlänge, Arvika, Karlstad, Göteborg, Stockholm, Norrköping och Hässleholm.

Dela viaShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page