Aktuellt

12

februari

Ny medarbetare anställd

Vi är glada att kunna meddela att vi har anställt Sofia Wiklund som närmast kommer från Framtiden där hon arbetat som underkonsult åt oss på MyVi. Sofia kommer även fortsättningsvis att arbeta i vårt team som arbetar i funktionsuppdraget indatamottagning järnväg åt Trafikverket.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

1

februari

Klart med nytt uppdrag på Trafikverket

Vi har fått ett nytt heltidsuppdrag gällande "Ajourhållare vägdata specialärenden" på Trafikverket. Uppdraget gäller tom 2018-11-08 med option 12+6 månader.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

23

januari

Ramavtal gällande entreprenadbesiktning väg och järnväg

Vi är glada över att Trafikverket har valt att lösa ut en option på ramavtalet gällande entreprenadbesiktning väg och järnväg. Ramavtalet gäller därmed ytterligare ett år tom 2019-02-28.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

15

januari

Förlängt ramavtal med Trafikverket

Vi glädjer oss åt att Trafikverket har valt att förlänga ramavtalet gällande "Resurser inom kvalitet, arbetsmiljö, trafiksäkerhet och riskhantering". Ramavtalet gäller därmed t.o.m 2019-04-14.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

12

januari

Vi söker datasamordnare

Vi söker just nu datasamordnare med goda kunskaper inom GAD och BIM. Gå in och läs mer under Karriär Läs mer och ansök

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

8

januari

Ny medarbetare till vår entreprenadverksamhet

Vi stärker upp inom entreprenad med ytterligare en medarbetare och välkomnar Henrik Larsson till vårt gäng. Henrik kommer närmast från Strukton och kommer att arbeta som arbetsledare bana.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

1

januari

Årets första rekrytering

Vi firar in det nya året och börjar med att välkomna Emilia Sand till vårt gäng i Göteborg. Emilia är GIS specialist och kommer närmast från Länsstyrelsen i Jönköping.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

27

december

Nytt uppdrag hos SL: Produktionsledare BEST, Kistagrenen

Vi har fått uppdraget som produktionsledare BEST (bana/el/signal/tele) av Storstockholms Lokaltrafik för arbeten av utbyggnad för Kistagrenens första etapp mellan Norra Ulvsunda och Bromma flygplats. Trafikstart av hela sträckan mellan Norra Ulvsunda och slutstation Helenelund (åtta kilometer lång sträcka totalt) är beräknat till 2023. Spårvägen kommer att passera genom tre...

Läs mer >
Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

19

december

Göteborgs stad har förlängt ett av våra uppdrag

Vi är glada att Göteborgs stad har valt att förlänga uppdraget "Redigering av vägnät och vägnätsanknuten data till NVDB" som därmed löper tom 2019-05-31.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

27

november

Vi har tagit hem två upphandlingar

Vi har vunnit två upphandlingar hos Trafikverket. Båda gäller uppdrag inom järnvägsdata, "Indatastödjare nivå 3", och innefattar en heltidsresurs per uppdrag. Uppdragen gäller t.o.m. 2018-12-01 med option på förlängning 6+6+6 månader.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

19

november

Årsstämma genomförd

Alla medarbetare i MyVi erbjuds att bli delägare i företaget och i helgen har vi på MyVi haft den årliga årsstämman. I samband med årsstämman passade vi på att ha gemensam personalresa till Loka Brunn i Grythyttan tillsammans med våra kollegor på Viati.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

8

november

Ramavtal inom Spårteknik tecknat med Trafikverket

MyVi tecknar ramavtal med Trafikverket avseende: Resurskonsulter spårteknik inom kategorierna besiktning och tillståndsbedömning, områden: - Region Luleå - Behörig säkerhetsbesiktningsman, Ibruktagandebesiktningsman, Underhållsbesiktningsman samt Tillståndsbedömning - Region Gävle - Behörig säkerhetsbesiktnignsman, Ibruktagandebesiktningsman, Underhållsbesiktningsman samt Tillståndsbedömning - Region Stockholm - Behörig säkerhetsbesiktnignsman, Ibruktagandebesiktningsman, Underhållsbesiktningsman samt Tillståndsbedömning - Region Göteborg- Behörig säkerhetsbesiktnignsman, Ibruktagandebesiktningsman,...

Läs mer >
Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

31

oktober

Förlängning av ytterligare ett uppdrag

Vi glädjer oss åt att Trafikverket har valt att förlänga vårt kontrakt gällande "Underhållsbesiktning av tredje part Järnväg enligt BVF 807 av kontraktsområde Södra Stambanan 1 (SSB1)" t.o.m. 2019-04-30.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

27

oktober

Förlängt uppdrag hos Trafikverket

Vi glädjer oss åt att Trafikverket har valt att lösa ut den första optionen på vårt pågående uppdrag "Indatamottagning Järnväg", därmed gäller avtalet tom 2019-01-31.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

25

oktober

Trafikverket förlänger ramavtal gällande Personaluthyrning

Vi är glada att Trafikverket har valt att förlänga vårt ramavtal gällande Personaluthyrning inom området Kontorsadministration med ett år t.om. 2018-12-31

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

18

oktober

Nytt uppdrag hos Trafikverket

Vi glädjer oss åt att Trafikverket har tilldelat oss uppdraget "Biträdande projektledare" som innefattar rollerna projektingenjör och projektsamordnare. De projekt som innefattas i uppdraget är: * Upprustning av spårväxelvärmestyrning * Ny transmission tågledningssystem EBICOS 900 * EBICOS TMS och inkompatibla ställverk * Bygga bort RCTE för NTL * Nationellt utbyte...

Läs mer >
Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

16

oktober

Tilldelning av nytt uppdrag hos Trafikverket

Nu står det klart att MyVi tilldelats uppdraget "Datasamordning kraftförsörjningsanläggningar järnväg" hos Trafikverket. Uppdraget sträcker sig t.o.m. 2018-10-31 med option på förlängning 1+1 år.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

12

oktober

Fredrik byggleder upprustningen av Söderströmsbron

MyVi agerar byggledare i uppdraget att upprusta Söderströmsbron i Stockholm åt SL. Bron sammanbinder Gamla stan med Slussen och är liksom getingmidjans tågtrafik för Trafikverket, huvudpulsådern för all tunnelbanetrafik i Stockholm. Arbetet med att byta ut bron beräknas pågå fram till och med 2019. Läs mer om uppdraget [caption id="attachment_6975"...

Läs mer >
Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

3

oktober

Ny medarbetare på entreprenadsidan

Vi hälsar Dennis Zetterberg välkommen till oss på MyVi. Dennis arbetar främst med växelbyggnation och termitsvetsning och kommer närmast från Hurtig Track Service.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

29

september

Nytt kontor i Stockholm

Nu har MyVi skaffat ett eget kontor på Alsnögatan 7 i Stockholm där några av våra medarbetare sitter och arbetar.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

15

september

MyVi har säkrat ett uppdrag med Trafikverket

Vi är glada att ha tagit hem uppdraget avseende konsulttjänster Vägdataproduktion - mottagning, beredning och registrering (Ajourhållning av NVDB) med Trafikverket. Uppdraget är på knappa 10 heltidsresurser och sträcker sig t.o.m. 2018-10-30 med option på förlängning 1+1 år.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

15

augusti

Nytt ramavtal tecknat med Trafikverket

MyVi har tecknat ramavtal med Trafikverket avseende "Specialister trafikledningssystem järnväg". Ramavtalet gäller t.o.m 2019-06-30 med möjlighet till förlängning 1+1 år.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

11

juli

MyVi tilldelat nytt uppdrag

Vi har fått uppdraget "Ajourhållning järnvägsdata" hos Trafikverket. Uppdraget sträcker sig t.o.m 2018-04-30 med option på förlängning 1 år.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

5

juli

Nytt avtal tecknat med Trafikverket

Vi är glada över att ha tagit hem uppdraget "Ajourhållare bandata" hos Trafikverket. Uppdraget gäller t.o.m 2018-04-30 med option på förlängning 1 år.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

27

juni

MyVi har tagit hem ett uppdrag med Trafikverket

Vi är glada att ha fått uppdraget "Ajourhållare vägdata - Specialärenden" som gäller t.o.m. 2018-10-31 med option på förlängning 12 + 6 månader (uppdraget innefattar en resurs).

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

22

juni

Nytt uppdrag med Trafikverket

MyVi har fått uppdraget "Ajourhållare vägdata - Manuell registrering av trafikregler" hos Trafikverket. Uppdraget gäller t.o.m. 2019-02-28 med option till förlängning 1+1 år. Uppdraget innefattar två resurser på heltid.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

19

juni

MyVi välkomnar två nya medarbetare

Mikael Petterson som fått uppdrag på Trafikverket som projektledare i projektet Tillsammans för Tåg i Tid. Mikael kommer närmast från Mälarhamnar AB. Christer Granqvist arbetar som arbetsledare hos Infranord i Hallsberg och kommer närmast från Jordkullen.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

13

april

Förlängt ramavtal med Trafikverket

MyVis ramavtal med Trafikverket avseende Indatastödjare har förlängts ett år och gäller nu till 2018-04-30.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

28

mars

Ramavtal med Trafikverket

MyVi har tilldelas ramavtal med Trafikverket avseende Utredare avvikelser, tillbud och olyckor inom järnväg. Ramavtalet gäller till 2019-02-28 med option på ytterligare 2 år.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

13

mars

Nya medarbetare

Fredrik Nilsson och Jimmy Wärnå är ny medarbetare på MyVi. De förstärker oss i Hallsberg respektive Stockholm.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

10

februari

Sex nya medarbetare

Under inledningen av 2017 har Joakim Björklund, Fredrik Domert, Andreas Ekström, Andreas Eriksson, Dennis Pahlman och Mikael Persmark börjat på MyVi.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

31

januari

Förlängda ramavtal med Trafikverket

MyVis ramavtal med Trafikverket inom Entreprenadbesiktning väg och järnväg respektive Resurser inom kvalitet, arbetsmiljö, trafiksäkerhet och riskhantering har förlängts 1 år vardera.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

11

januari

Nytt ramavtal med Trafikverket

MyVi har tilldelats nytt ramavtal med Trafikverket avseende vägdata, järnvägsdata och geografisk information inom 19 av 23 roller. Ramavtalet beräknas ha en volym på 25 mkr/år och gäller 2 år från och med 2017-05-01 med option på 1 + 1 år. MyVi är en av leverantörerna på nuvarande ramavtal inom...

Läs mer >
Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

5

december

Nya medarbetare

Kenneth Andersson och Peter Björk är nya medarbetare på MyVi. Kenneth förstärker oss i Stockholm och Peter i Dalarna.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

30

november

Nytt kontor i Borlänge

Vi har flyttat huvudkontoret till nya lokaler i det gamla Wasabryggeriet i centrala Borlänge. För er som har vägarna förbi är adressen Sveagränd 1, 784 33 Borlänge. Efter att vi varit trångbodda en tid har vi nu gott om plats på tre våningar som vi delar med vårat systerbolag Viati.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

20

oktober

Ramavtal med Trafikverket

MyVi har tilldelas ramavtal med Trafikverket inom Uppdragssamordning tekniska utredningar. Ramavtalet gäller 2 år med option på 1 + 1 år.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

16

september

Ny medarbetare i Arboga

Håkan Larsson är ny medarbetare på MyVi i Arboga. Håkan kommer närmast från Strukton Rail.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

2

september

Ny medarbetare i Stockholm

Bernard N´vila är ny medarbetare på MyVi i Stockholm. Bernard kommer leda vår satsning på datasamordning och kommer närmast från Iterio.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

22

augusti

Förlängt ramavtal med Trafikverket

MyVis ramavtal för Digital Projekthantering, Datasamordning/BIM med Trafikverket har förlängts till 2019-03-15.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

7

juni

Ny medarbetare i Borlänge

Johan Ekman är ny medarbetare på MyVi i Borlänge. Johan började den 7 juni och kommer främst att arbeta med BIS.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

15

april

Nytt samarbete

MyVi har inlett ett samarbete med två företag inom datasamordning samt digital projekthantering.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

1

februari

Två nya medarbetare

Andreas P Jansson och Jonas Norman är nya medarbetare på MyVi. Andreas kommer att arbeta i Jönköping främst med beredning av vägdata och Jonas i Borlänge med BIS.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

1

november

Uppdrag inom Indatamottagning Järnvägsdata

MyVi har vunnit en upphandling avseende Indatamottagning Järnvägsdata som Trafikverket haft. Uppdraget sträcker sig 2 år med optioner på 1 + 1 år. Uppdraget innehåller både åtagande delar och resurstillsättning. Totalt uppskattar vi att vi kommer ha 10 till 15 medarbetare verksamma inom uppdraget.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

15

september

Underhållsbesiktning Södra Stambanan

MyVi har av Trafikverket tilldelats underhållsbesiktning av Södra Stambanan del 1. Avtalet sträcker sig över 4 år med option på 1 + 1 år och har ett totalvärde på knappa 25 mkr.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

15

december

Ramavtal för lärarresurser inom APV

MyVi har som enda leverantör tilldelats ramavtal med Trafikverket för lärarresurser inom APV (Arbete På Väg). Avtaltet sträcker sig över 2 år med option på 1 + 1 år.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

23

maj

Ramavtal avseende resurser inom kvalitet, arbetsmiljö, trafiksäkerhet och riskhantering

Trafikverket har tilldelat MyVi ramavtal avseende resurser inom kvalitet, arbetsmiljö, trafiksäkerhet och riskhantering. Avtalet gäller 2 år med option 1 + 1 år.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

15

maj

Ramavtal med Trafikverket inom Digital projekthantering

MyVi har tilldelats ramavtal med Trafikverket inom Digital projekthantering - Datasamordning/BIM. Avtalet sträcker sig över 2 år med option på 1 + 1 år.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

1

mars

Nationellt ramavtal entreprenadbesiktning med Trafikverket

MyVi har tilldelats ramavtal med Trafikverket för entreprenadbesiktning inom väg och järnväg. Avtalet sträcker sig över 2 år med option på 1 + 1 år.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn